Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz,  is eigendom van Worldnature-photos.com , tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Worldnature-photos.com streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldnature-photos.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

All information on this site, including images, is copyright protected and owned by Worldnature-photos.com (Ronald Krieger), unless otherwise noted.

Worldnature-photos.com strives that the information on this website is accurate and up-to-date.

The contents on this site may not be reproduced, stored in a retrieval system, or be disclosed whether electronic, mechanical, photocopying, recording or in any other way, without a prior written permission from Worldnature-photos.com